Tło Dolina Biebrzy

Biebrzański Park Narodowy

Przejdź na mapę

W dolinie Biebrzy zachowała się dzika przyroda, którą postanowiono objąć szczególną opieką. Dziś teren Biebrzańskiego Parku Narodowego zaliczany jest do jednych z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc w Polsce. Biebrza sprzyja również kajakarzom, którzy mogą organizować spływy tą rzeką. Wędrówki piesze oraz spływy kajakiem pozwalają odwiedzającym teren tego parku na podziwianie nie tylko pięknych krajobrazów, ale także ciekawych gatunków ptactwa wodnego.

Wiosną na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego można spotkać wielu ornitologów, dla których panują tu idealne warunki do obserwacji ptaków. Najciekawszym fragmentem parku jest rezerwat Czerwone Bagno, objęty ścisłą ochroną. Tutaj znajdują się największe w Polsce mateczniki łosia oraz jedyne w kraju miejsca gniazdowania orlika grubodziobego. Te niedostępne torfowiska to prawdziwa perełka przyrodnicza. Ludzie pojawiają się tu bardzo rzadko, dzięki czemu zwierzęta mają idealne warunki do rozwoju, rozmnażania się i wychowywania potomstwa.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Położony jest w północno-wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego. Chroni przede wszystkim rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Znaczna część parku to największy i najbardziej naturalny w Polsce i Europie kompleks torfowisk niskich, wysokich i przejściowych. Główną oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Biebrza na długości 164 km. Szerokość koryta wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, a rzeka płynie zakolami i tworzy liczne starorzecza. Klimat jest zbliżony do kontynentalnego z elementami subborealnego. Cechuje go długa zima, krótkie przedwiośnie i najkrótszy (poza górami) okres wegetacyjny. Charakterystyczne dla klimatu doliny Biebrzy są częste mgły pojawiające się w pogodne wieczory i utrzymujące się do późnego rana. Podstawowe cele powołania parku to ochrona specyficznych, zanikających w Europie siedlisk bagienno-torfowych, ochrona rzadkich i ginących zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt, a także biotopów ważnych dla ochrony awifauny. Obszar ten cechuje się również unikalnymi walorami krajobrazowymi. Dolina Biebrzy znalazła się na liście obszarów chronionych Natura 2000.

Komentarze

Brak wyników

5.0/5

Liczba ocen: 1

Adres: Osowiec-Twierdza 8 , 19-110 Goniądz

:

Nowa wystawa fotograficzna w siedzibie Biebrzańskiego PN

13.10.2015

12 października 2015 roku została otwarta wystawa zdjęć przyrodniczych autorstwa Bogusława...